Am Mur og Betong As 

Am Mur og Betong As støper dekke, såle gulv. For eksempel betongsåler til nye garasjer og hus, og platåer for inngangsparti eller mark terrasse.

Støp av garasje såle

Utførelse av gulv til din garasje tilbys etter deres ønske. Den vanlige løsningen for en garasje er en støpt og armert såle med en ringmur av leca. Vi anbefaler å støpe flatt gulv, men fall kan også støpes om man passer på at høyder med port og eventuelle dører blir riktige. Herding av betong gulv avhenger av temperatur vil herdingen starte etter 2-12 timer. 75 % fasthet oppnås etter ca 7 døgn. 

Tørking og herding

Tørkingen avhenger av flere faktorer. Den første uken etter støpen må betonggulvet holdes fuktig. Dette gjøres for å redusere faren for riss og sprekkdannelser i gulvet. Da tilfører man fuktighet til gulvet.

Sluk og drens-list

Iht. lov- og regelverk må sluk i garasje påkobles oljeutskiller. Men, dette varierer fra kommune til kommune. Sjekk med din kommune dersom du ønsker dette. Vi anbefaler som alternativ å legge inn en drens-rist foran garasjeporten hvor betonggulvet v/porten «knekkes av» de 10 siste centimeterne.