Hvorfor Piperehabilitering?

HAR DU HATT TILSYN OG FÅTT PÅVIST AVVIK PÅ DIN SKORSTEIN?

 • Forvitring og elde
 • Pipebrann
 • skadet innerrør
 • Fuktskade
 • sprekker og fuger som tæres bort
 • Feil avstand til treverk
 • Gamle ovner byttes med nye og pipe tverrsnittet blir for stort

HVA OPPNÅR DU?

 • en rehabilitert skorstein forebygger pipebrann
 • bedre trekk
 • bedre fyringsøkonomi
 • Løsninger på problemet

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man kanskje kan frykte. Det er sjelden behov for å rive den gamle pipen. Det finnes enkle og rimelige piperehabilitering systemer som raskt og enkelt gir deg en pipe som tilfredsstiller dagens krav. Man senker nye kondens bestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. Rørene er enten av syrefast/rustfri kvalitet eller keramikk, de er meget motstandsdyktige mot all slags påkjenning av både varme og kondens.

I tilfeller hvor det er viktig å opprettholde tverrsnittet i pipen, er kanal sement et riktig alternativ. Er pipa ødelagt over tak må også dette repareres.